Product

TGST(ngày): 90 - 95 ngày

Cây Cao (cm): 98-102 cm

Đặc tính:

- Đẻ nhánh khỏe, bông dài, kết hạt dày, cứng cây.
- Chống chịu tốt rầy nâu và đạo ôn.
- Thích nghi rộng, trồng được 3 vụ, chịu phèn mặn khá.
- Hạt gạo dài, trong; Cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ, vị đậm; tỷ lệ gạo nguyên cao: 68%.
- Năng suất cao: 7-9 tấn/ha.