Media News

Công ty CP Giống cây trồng miền Nam - Chi nhánh Trại Giống cây trồng Cờ Đỏ

Được thành lập năm 1989 với tổng diện tích kho bãi, nhà máy chế biến và diện tích sản xuất giống là 336 ha.