Thông tin sản phẩm

Mướp khía trái dài

TGST (NGÀY): 45-50, thu kéo dài 50-60 ngày.

ĐẶC TÍNH:

  • Cây sinh trưởng khỏe, phân nhánh mạnh. Dễ ra hoa, đậu trái.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Trái dài, nặng 250-300 gr. Vỏ màu xanh, dễ gọt, thịt thơm ngon.
  • Năng suất: 35-40 tấn/ha.