Thông tin sản phẩm

Giống bắp ngọt lai F1
Min 5

 

TGST (NGÀY): 64-65

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng, trồng quanh năm.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Thấp cây, chiều cao cây: 140-160 cm. Chiều cao đóng bắp 55-65 cm. Thân to khỏe, bộ lá gọn, lá ngắn, dày, màu xanh đậm. Rễ chân kiềng phát triển mạnh, chống chịu đổ ngã tốt.
  • Bắp dạng hình trụ, dài 17-19 cm, đường kính 4,7- 5,2 cm, khả năng đậu hạt tốt, lá bi bao bắp xanh và kín. Hàng hạt thẳng, 14-18 hàng hạt/bắp, 30-40 hạt/hàng, hạt màu vàng đẹp.
  • Chất lượng ăn tươi: Mềm, rất ngọt, thơm.
  • Năng suất trái tươi: 15-17 tấn/ha