Thông tin sản phẩm

Dưa lê lai F1:
Hoàng Hà

 

TGST (NGÀY): 45-50

ĐẶC TÍNH:

 • Bộ lá dầy, xanh đậm, sinh trưởng khỏe.
 • Chống chịu sâu bệnh tốt.
 • Dễ dậu trái, trái nhiều. Trái nặng: 300-400 gr, thịt dày, ruột nhỏ, ăn giòn, ngọt, thơm.
 • Năng suất: 25-35 tấn/ha.
 • Chất lượng hạt giống phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 4207 - 04/TN1
  • Độ sạch (% khối lượng) >= 99,0
  • Độ ẩm hạt (% khối lượng) <= 8,0
  • Nảy mầm (% số hạt) >= 80