Thông tin sản phẩm

Đậu xanh ĐX208

TGST (NGÀY): 60-65

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng.
  • Chống chịu tốt bệnh vàng lá và đốm lá.
  • Cây cho nhiều hoa, dễ đậu trái, hạt to, màu xanh mỡ.
  • Năng suất cao: 2- 2,5 tấn/ha.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ