Thông tin sản phẩm

Đậu Cove leo hạt đen

TGST (NGÀY): 45-50

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, dễ trồng, trồng quanh năm, thích nghi rộng.
  • Chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi tốt.
  • Cây nhiều hoa, dễ đậu trái. Trái dài, tròn, màu xanh nhạt.
  • Năng suất cao: 30-35 tấn/ha.