CẢI BÔNG CHỊU NHIỆT F1 H46

CẢI BÔNG CHỊU NHIỆT F1 H46

Đặc tính: ​Sinh trưởng mạnh , chống chịu tốt , trồng được quanh năm , bông đẹp

Sinh trưởng mạnh , chống chịu tốt , trồng được quanh năm , bông đẹp , mặt bông mịn : 06 – 0.9 kg/bông , màu trắng ngà , ăn ngon ngọt .
Năng suất 25 – 30 tấn/ha