Bí đỏ Pum 1664

Bí đỏ Pum 1664

TGST(ngày): 63 – 67 ngày

Đặc tính:

– Sinh trưởng khỏe, trồng được quanh năm.
– Rất dễ đậu quả (rất ít rụng trái non), tỉ lệ đậu trái cao và chịu mật độ trồng cao.
– Trái dạng cổ dài trung bình, da trơn, thịt chắc dẻo ngọt.
– Trọng lượng trái: 1,1 – 1,3 kg,
– Trái dài 19 – 20 cm.
– Tiềm năng năng suất: 34 – 36 tấn/ha.