Thuốc trừ cỏ FORXONE 20 SL

Thuốc trừ cỏ FORXONE 20 SL

Đặc tính: Tác dụng tiếp xúc , diệt cỏ nhanh

Hoạt chất : Paraquat , chất diệt cỏ không chọn lọc . Tác dụng tiếp xúc , diệt cỏ nhanh , nhưng mau mất tác dụng khi tiếp xúc với đất nên ít hại môi trường . Diệt hầu hết cỏ dại trong vườn như cỏ lồng vực , đuôi phụng , cỏ chỉ , cỏ cháo , chác , cỏ lá tre , cỏ bợ , sậy , đuôi