Chức danh Số lượng Hạn nộp hồ sơ  
Nhân viên Marketing – Phát triển sản phẩm 1 31/10/2019 ĐK
Nhân viên kinh doanh 2 31/10/2019 ĐK
Nhân viên kế toán tổng hợp (Hết hạn) 1 15/12/2018 ĐK
Nhân viên sản xuất (Hết hạn) 2 30/11/2018 ĐK
Nhân viên Thủ kho hạt giống (Hết hạn) 1 29/04/2018 ĐK
Nhân viên KCS (Hết hạn) 2 20/12/2017 ĐK
Nhân viên kế toán (Hết hạn) 1 30/09/2017 ĐK
Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh (Hết hạn) 02/04/2017 ĐK