Thông báo về việc chuyển giao dịch từ HNX trở lại HOSE 08/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn 4236/UBCK-PTTT ngày 02/8/2021 về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội về Sở GDCK Thành phố HồChí Minh, Sở GDCK Hà Nội thông báo tới Quý Công ty về việc chuyển giao dịch trở lại Sở GDCK Tp.HCM như sau:

Sở GDCK Hà Nội sẽ chuyển giao dịch đối với cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao dịch trở lại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh đồng loạt với ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội (dự kiến): 27/8/2021. Trường hợp Quý Công ty có nhu cầu lựa chọn ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội sau ngày 27/8/2021, đề nghị Quý Công ty có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội trước ngày 20/8/2021 để được hỗ trợ.

Tải về Công văn
1360/SGDHN-QLNY