Thơm RVT

Thơm RVT

TGST(ngày): 95-100 ngày

Đặc tính:

- Đẻ nhánh khỏe, cứng cây.
- Hạt dài, trong, bóng, không bạc bụng, cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ, vị ngọt.
- Thích nghi rộng, chịu phèn, úng.
- Thích hợp: Đông Xuân, Hè Thu.
- Năng suất: 6-7 tấn/ha

Cây Cao (cm): 90-105 cm