SSC 586

SSC 586

TGST(ngày): 95 - 100 

Đặc tính: Dạng hình cây ngọn, bộ lá đứng, cho năng suất cao

Giống ngô SSC 586 là giống lai đơn của Công ty Giống cây trồng Miền Nam , giống có thời gian sinh trưởng ngắn từ 95 - 100 ngày, dạng hình cây ngọn, bộ lá đứng, cho năng suất cao, thâm canh tốt năng suất đạt từ 8 - 14 tấn/ha, phù hợp với nhiều loại đất có thể trồng nhiều vụ trong năm.