Sản xuất, tiêu thụ giống lúa thuần ngắn ngày, chất lượng cao VN121

Giống lúa VN121 do Viện KHKT nông nghiệp miền Nam chọn tạo, Cty CP Giống cây trồng miền Nam sở hữu bản quyền, đã được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức theo quyết định số 201/QĐ-TT-CLT ngày 9/6/2015 cho các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ...

Vụ hè thu 2016, thông qua chương trình khuyến nông Trung ương, Trung tâm Giống cây trồng - vật nuôi tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC) tổ chức mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ giống lúa thuần ngắn ngày, chất lượng cao VN121 tại HTXNN Phổ Thuận, huyện Đức Phổ.

Mô hình triển khai với diện tích 15ha có 95 hộ tham gia, thuộc vùng sản xuất 2 vụ lúa/năm, ruộng liền vùng liền thửa, đất có độ phì trung bình khá. Mật độ gieo sạ VN121 được thực hiện 80kg/ha, lượng phân bón sử dụng trên 1ha gồm 8 tấn phân chuồng, 250kg lân, 120kg kali, 120kg ure, 160kg NPK (16-16-8).

Thời tiết vụ HT diễn biến thất thường, đầu vụ nắng hạn kéo dài ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển cây lúa. Tình hình sâu bệnh rất phức tạp như sâu cuốn lá, bệnh thối thân, khô vằn, thối đen hạt, rầy nâu phát sinh gây hại trên nhiều giống lúa. Tuy vậy, các đối tượng sâu bệnh hại trong mô hình lúa VN121 là không đáng kể.

Giống lúa VN121 do Viện KHKT nông nghiệp miền Nam chọn tạo, Cty CP Giống cây trồng miền Nam sở hữu bản quyền, đã được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức theo quyết định số 201/QĐ-TT-CLT ngày 9/6/2015 cho các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ.

Giống có thời gian sinh trưởng trong vụ ĐX 105 - 110 ngày, vụ hè thu 85 - 90 ngày; chiều cao 90 - 100 cm, sinh trưởng khá, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, tỷ lệ hạt chắc cao, thích nghi nhiều chân đất, chống chịu sâu bệnh khá, kháng vừa rầy nâu và một số sâu bệnh hại khác, nhiễm vừa đạo ôn. Hạt gạo dài 7,0 - 7,2mm; amylose trung bình (22 - 23%), vị cơm ngon, có mùi thơm và phù hợp khẩu vị đa số người tiêu dùng; năng suất trung bình 65 tạ/ha, thâm canh đạt 70 - 75 tạ/ha.

Kết quả, vụ HT 2016 năng suất thống kê của giống VN121 đạt 65,4 tạ/ha, cao hơn 9,8 tạ/ha so với giống lúa đối chứng ĐV108. Về hiệu quả kinh tế, thực lãi của mô hình trên 15,2 triệu đồng/ha, cao hơn đối chứng 7,9 triệu đồng/ha.

Tại hội thảo vừa tổ chức ngày 23/8, bà con nông dân tham gia mô hình đánh giá VN121 là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, sinh trưởng khỏe, đẻ nhánh khỏe, nhẹ đầu tư, chống chịu khá tốt các đối tượng sâu bệnh hại chính vụ HT. Tuy nhiên, nhược điểm của giống VN121 là nhiễm bệnh đạo ôn trên chân ruộng bón thừa đạm, quản lý phòng trừ bệnh đạo ôn không tốt. Các đại biểu đề nghị tiếp tục cho phát triển giống lúa VN121 trong vụ HT của tỉnh Quảng Ngãi.