Sản xuất lúa giống bằng phương pháp cấy máy

Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh đã phối hợp với Phòng NN-PTNT huyện Trảng Bàng, Cty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC) tổ chức hội thảo sản xuất lúa giống bằng phương pháp cấy bằng máy.

Sau khi tham quan điểm trình diễn sản xuất giống lúa OM4900 tại tại hộ ông Phạm Thanh Hồng ở ấp Bình Nguyên 1, nhiều nông dân đánh giá rất cao việc áp dụng cơ giới hóa vào khâu cấy lúa.

Cây lúa 80 - 85 ngày sinh trưởng, khả năng đẻ nhánh cao, bông lúa chắc khỏe, cây không đổ ngã, tình hình dịch bệnh tại ruộng không đáng kể, năng suất ước tính 8 tấn/ha. Đặc biệt, năng suất cao hơn ruộng đối chứng 0,5 - 1 tấn/ha dù lượng giống gieo sạ giảm đáng kể còn 75 - 80kg/ha. Việc cấy lúa bằng máy nên các hàng có khoảng cách hàng giúp dễ kiểm soát cỏ dại, sâu, bệnh, từ đó nông dân ít sử dụng thuốc BVTV, ảnh hưởng tích cực đến môi trường.

Vụ ĐX 2016 - 2017, SSC đã áp dụng thành công cấy lúa bằng máy trên 10ha nhằm thí điểm cho nông dân trong mô hình thấy được ưu điểm trong việc tiết kiệm chi phí thuê nhân công lao động. Và giá thành thu chênh lệch máy cấy so với cấy thủ công từ 500 - 800 đồng/kg. Để khuyến khích người nông dân yên tâm sản xuất, SSC còn trích thưởng 2.000.000 đồng/ha nếu diện tích đạt năng suất, chất lượng so với yêu cầu Cty đưa ra.

Với kế hoạch phát triển 200ha lúa giống cấp xác nhận, vụ HT 2017 SSC đã ký hợp đồng sản xuất với Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh bao tiêu các giống OM4900, Đài thơm 8, ML48, RVT...

(Xuân Quỳnh - theo Nông nghiệp Việt Nam)