Thuốc bảo vệ thực vật

Đặc tính: Tác dụng tiếp xúc , diệt cỏ nhanh

Đặc tính: Dễ lưu thông khắp cả cây giúp phòng trừ bệnh rất triệt để , không sợ mưa rửa trôi