Sản phẩm

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , thích nghi rộng 

Đặc tính: Dễ trồng , dễ chăm sóc , than lá mềm . Sinh trưởng mạnh , bắt đầu thu hoạch sớm

Đặc tính: Giống cỏ cao lương ngọt nhập từ Úc , dễ trồng , dễ chăm sóc , than lá mềm

Đặc tính: Giống cỏ lai nhập từ Úc , sinh trưởng mạnh , nhiều chồi , lá to , mềm , than nhỏ , trổ hoa muộn 

Đặc tính: Tác dụng tiếp xúc , diệt cỏ nhanh

Đặc tính: Dễ lưu thông khắp cả cây giúp phòng trừ bệnh rất triệt để , không sợ mưa rửa trôi