Giống đậu

TGST(ngày): 59–62 ngày sau khi gieo.

Đặc tính:

– Sinh trưởng khỏe, hạt to, màu xanh mỡ, ra hoa và chín tập trung.
– Khoe bông nên dễ phun thuốc trừ sâu đục trái.
– Thích nghi rộng, ít bị vàng lá và đốm lá, Năng suất cao.

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , thích nghi rộng