Thông tin sản phẩm

Lúa lai HR182

TGST(ngày): 90-95 ngày.

Cây Cao (cm): 90–105 cm.

Đặc tính:

  • Sinh trưởng khỏe, chịu phèn mặn rất tốt
  • Chống chịu tốt rầy nâu, kháng bệnh đạo ôn
  • Thấp cây (95-100 cm), rất cứng cây, chống đổ ngã tốt, đẻ nhánh khỏe, bông to, đạt 160-180 hạt chắc/bông.
  • Chất lượng: Hạt gạo dài, trong, không bạc bụng, cơm nở mềm, ngon, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Năng suất 8-10 tấn/ha, tiềm năng 12-14 tấn/ha.