Phân bón lá SUPERMES

Phân bón lá SUPERMES

Đặc tính: Giúp cây tăng trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt và giúp tăng năng suất hơn 30%

Phân hữu cơ dung phun lên lá . Thành phần gồm NPK và các chất vi lượng cần thiết , pH = 6-7 .
Giúp cây tăng trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt và giúp tăng năng suất hơn 30% . Không độc hại cho người và gia súc và môi trường .
Sử dụng tốt cho tất cả các loại cây trồng .