Ông ĐỖ BÁ VỌNG

* Sinh năm: 1954.

* Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

* Ngoại ngữ:  Tiếng Anh 

* Quá trình công tác:

–  11/1979 – 11/1984 : Viện Cây Lương thực & Thực phẩm Hải Dương  Kỹ sư
–  11/19843/1993 : Trại Giống cây trồng Trung ương Châu Giang – Hải Hưng Kỹ sư    
–  4/199312/1993 : Trại Giống cây trồng Trung ương Châu Giang – Hải Hưng : Kỹ sư
–  01/19948/1996 : Trại Giống cây trồng Trung ương Châu Giang – Hải Hưng : Giám đốc
–  9/19968/1999 : Trại Giốngcây trồng Trung ương Châu Giang  Hưng Yên - Giám đốc
–  9/19996/2001 : Trại Giống cây trồng Trung ương Khoái Châu  Hưng Yên - Giám đốc
–  7/200101/2004 : Trại Giống cây trồng TW Đồng Văn  Duy Tiên – Hà Nam - Giám đốc
–  02/2004 – nay : Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương  Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
– Từ 25/4/2015 - nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam