OM 4900

OM 4900

TGST(ngày): 95 - 105 ngày

Cây Cao (cm): 95 - 105 cm

Đặc tính:

- Bông to, đùm, cứng cây, ít đổ ngã.
- Hạt gạo dài, trong; Cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ.
- Thích nghi rộng, chịu phèn nhẹ.
- Thích hợp Đông Xuân, Hè Thu.
- Năng suất: 6-8 tấn/ha.