Nông dân xã Phước Nam trồng lúa mô hình cánh đồng lớn với giống lúa Đài Thơm 8

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu năm 2021, ngành Nông nghiệp tỉnh phối hợp UBND huyện Thuận Nam triển khai cho nông dân xã Phước Nam trồng lúa mô hình cánh đồng lớn với giống lúa Đài Thơm 8. Hiện nay, bà con nông dân đang chuẩn bị thu hoạch, năng suất ước tính vượt trội so với các giống lúa truyền thống được nông dân trồng trước đây.

Vụ Đông Xuân 2020-2021, huyện Thuận Nam xuống giống 1790 ha trồng lúa ở những vùng chủ động nước với 4 mô hình cánh đồng lớn - diện tích 624ha. Trong đó 250 nông hộ ở thôn Văn Lâm 3 xã Phước Nam liên kết sản xuất giống lúa Đài Thơm 8 với diện tích hơn 90ha. Hiện nay cây lúa sinh trưởng được 3 tháng, thích nghi tốt với môi trường và chuẩn bị cho  thu hoạch.

 

Trong cơ cấu nguồn giống hỗ trợ của chính phủ cho vụ Đông Xuân 2020-2021, công ty CP Giống cây trồng miền Nam được lựa chọn cung cấp hơn 1100 tấn giống lúa Đài Thơm 8 cho nông dân các địa phương trong tỉnh canh tác với diện tích trên 3000 ha. Đây là giống lúa đã được trồng khảo nghiệm ở tỉnh Ninh Thuận hơn 3 năm trước, thích nghi tốt với khí hậu nắng hạn, khả năng kháng sâu bệnh cao và kết quả thu hoạch vượt trội so với những giống lúa truyền thống được trồng ở Ninh Thuận trước đây.

Việc triển khai mô hình cánh đồng lớn trồng giống lúa Đài Thơm 8 ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam đã giúp nông dân tiếp cận ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác. Tiết kiệm được chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận, từng bước hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao đồng thời thích nghi với biến đổi khí hậu, nắng hạn thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.