Mô tả công việc:
- Thực hiện công tác hạch toán kế toán tại đơn vị bao gồm kế toán tài chính phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính hàng Quý, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo năm và kế toán quản trị phục vụ cho yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty.
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán.
- Quản lý công nợ khách hàng toàn đơn vị: Phối hợp với bộ phận  kinh doanh và các bộ phận liên quan trong việc kiểm tra, đối chiếu trực tiếp, đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng.
- Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tuân thủ hệ thống quy chế quản lý Công ty đặc biệt quy chế quản lý tài chính, quy chế kinh doanh, quản lý chi phí kinh doanh, thu chi của đơn vị.
- Kế toán thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước tại địa phương.
- Hướng dẫn thủ tục thanh toán, quyết toán; giải thích, phổ biến quy chế và chế độ đối với người lao động trong đơn vị.
- Thực hiện chế độ báo cáo quản trị Công ty.
- Lưu trữ sổ sách kế toán và bảo mật thông tin và chỉ cung cấp thông tin theo đúng quy định của Công ty.

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán.
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.
- Khả năng phân tích, tổng hợp và xử lý tình huống.
- Ngoại ngữ: chứng chỉ B tiếng Anh.
Giới tính: Nam.

Địa điểm làm việc: 

Làm việc tại Tiền Giang.
Ưu tiên Ứng viên khu vực Đồng Tháp.

Quyền lợi được hưởng:

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, quy mô cả nước.
Lương, thưởng theo năng lực.
Đầy đủ HĐLĐ, BHXH, BHYT, BHTNg và các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.
Số vị trí: 1
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2018
Nộp hồ sơ online: Tại đây