Mô hình trình diễn giống lúa Hương Châu 6 tại xã Bắc Ruộng, huyện Tấn Linh - 2021

Mô hình trình diễn giống lúa Hương Châu 6 tại xã Bắc Ruộng, huyện Tấn Linh thành công. Đây là đánh giá của các kỹ thuật viên và người trực tiếp sản xuất tại Hội thảo đầu bờ. Mô hình sản xuất thử nghiệm lúa Hương Châu 6 được thực hiện tại Hợp tác xã Nông nghiệp Bắc Ruộng với quy mô 20ha.

Tham gia mô hình, nông dân được hỗ trợ 70% giá giống và được tập huấn kỹ thuật . Hiện lúa thực hiện cho thu hoạch, năng suất có thể đạt 8-9 tấn/ha, cao hơn nhiều so với các giống khác.

Quá trình thực nghiệm cho thấy, giống lúa Hương Châu 6 có nhiều ưu điểm nổi trội như: thân cứng, chiều cao cây vừa phải, bẻ nhánh khỏe, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chất lượng gạo ngon với mùi thơm đặc trưng, phù hợp tiêu chuẩn xuất khẩu.

Nông dân mong muốn nhân rộng mô hình, thay thế dần các giống chất lượng thấp tại địa phương, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập.