Lúa Nam ưu 209 trên đất rươi Tiên Lãng

Bà con tham gia mô hình sản xuất lúa Nam ưu 209 tại Tiên Lãng phấn khởi cho biết, giống này có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ 105 ngày. Lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung,số dảnh/khóm trung bình đạt hơn 20 dảnh, cao hơn nhiều giống khác...

Theo kinh nghiệm của người dân huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), những thửa ruộng phun nhiều thuốc BVTV thì năm sau ở thửa ruộng đó, rươi sẽ nổi ít hơn. Quá trình nuôi rươi không được dùng bất cứ loại hóa chất nào. Các đầm nuôi rươi ở đây vẫn thường cấy một vụ lúa chiêm hằng năm, chủ yếu để cho đất tơi xốp và tạo sinh cảnh cho rươi, vì rươi thích ở gốc rạ.

Để bảo vệ rươi, vụ lúa ấy không được phun bất kỳ một loại thuốc trừ sâu hay bón lân, đạm... Tìm được giống lúa chống chịu tốt, chất lượng cơm ngon là trăn trở của bà con vùng rươi Tiên Lãng.

Vụ mùa 2016, Cty CP Giống cây trồng miền Nam phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Hải Phòng triển khai mô hình 5ha giống lúa Nam ưu 209 tại huyện Tiên Lãng. Mặc dù vụ này gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch hại nhưng Nam ưu 209 vẫn sinh trưởng, phát triển tốt. Trên đồng ruộng, mật độ ốc bươu vàng gấp 11 lần, diện tích phải phun sâu cuốn lá nhỏ gấp đôi, bệnh bạc lá tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2015...

Vụ này có tới 4 lần phải phun thuốc BVTV, mật độ và tỷ lệ đều quá ngưỡng phun, riêng sâu cuốn lá nhỏ phải phun 2 lần. Ngoài các ruộng lúa đại trà đến thời điểm này, có điểm đã phải phun 8 - 10 lần. Trong điều kiện như vậy, lúa Nam ưu 209 sinh trưởng vững vàng, thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội.

Bà con tham gia mô hình sản xuất lúa Nam ưu 209 tại Tiên Lãng phấn khởi cho biết, giống này có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ 105 ngày, ngắn hơn 6 ngày so với các giống lúa khác. Tham gia mô hình, bà con chỉ cấy ở mật độ 12,5 khóm/m2, trong khi lúa trồng ngoài đại trà 32 khóm/m2, tiết kiệm được 60% lượng thóc giống. Lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung, số dảnh/khóm trung bình đạt hơn 20 dảnh, cao hơn nhiều giống khác. Cả thân và lá lúa đều cứng, dày, tỷ lệ hạt chắc cao, đạt gần 160 hạt mỗi bông....

Đây là giống lúa rất phù hợp cho vùng rươi. Sang vụ xuân 2017, không chỉ người dân làm rươi ở Tiên Lãng mà nhiều xã trong huyện, thành phố mở rộng trồng lúa Nam ưu 209 để nâng cao thu nhập.

Ông Đoàn Hữu Thanh, PGĐ Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Hải Phòng cho biết, giá trị sản xuất Nam ưu 209 đạt gần 50 triệu đồng/ha, lãi thuần hơn 25 triệu đồng/ha, cao hơn 10 triệu đồng so với sản xuất các giống lúa lai khác. Về mặt môi trường, giống Nam ưu 209 có khả năng chống chịu sâu bệnh đồng thời áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật nên cây lúa khỏe, giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV, đặc biệt phù hợp với vùng rươi nói riêng và địa bàn Hải Phòng nói chung, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động...

 
(Đình Phong - theo Nông nghiệp Việt Nam)