Kiên Giang: Bình chọn giống lúa

Có 5 giống lúa được các đại biểu đánh giá cao do có nhiều đặc tính tốt, kháng sâu bệnh, chịu hạn, mặn, năng suất dự kiến đạt cao... gồm GKG5, OM5451, GKG24, Đài thơm 8 và GKG28. 

Vừa qua, tại Trại giống Nông nghiệp Mỹ Lâm (xã Mỹ Phước, Hòn Đất), Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang tổ chức tham quan đồng ruộng và hội thảo đầu bờ nhằm đánh giá, bình chọn giống lúa cho vụ ĐX 2016 - 2017.

Tham dự có trên 120 đại biểu đại diện cho các viện, trường, Cty sản xuất giống cây trồng, Trung tâm Giống nông nghiệp các tỉnh lân cận và nông dân trong tỉnh.

Có 5 giống lúa được các đại biểu đánh giá cao do có nhiều đặc tính tốt, kháng sâu bệnh, chịu hạn, mặn, năng suất dự kiến đạt cao... gồm GKG5, OM5451, GKG24, Đài thơm 8 và GKG28.

Trong đó, giống GKG5 có thời gian sinh trưởng 90 - 95 ngày, cứng cây, kháng sâu bệnh, năng suất cao, gạo trong, hạt dài, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; giống GKG24 và GKG28 có tính chống chịu mặn khá, thích hợp canh tác trên nền đất nuôi tôm ven biển...

 
(Đ.T.Chánh - theo Nông nghiệp Việt Nam)