Giống lúa thuần Đài Thơm 8 đoạt giải thưởng Bông lúa vàng 2018