Giới thiệu giống lúa Đài Thơm 8


Giống lúa Đài Thơm 8 được Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam nghiên cứu, lai tạo và được công nhận chính thức vào tháng 04/2017 nhưng đã thể hiện đầy đủ những ưu điểm của một giống mới cần có trong tình hình hiện nay, góp phần vào việc củng cố và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên thương trường lúa gạo thế giới.

Cây Cao (cm): 98-102 cm
TGST(ngày): 90 - 95 ngày
Đặc tính:
- Đẻ nhánh khỏe, bông dài, kết hạt dày, cứng cây.
- Chống chịu tốt rầy nâu và đạo ôn.
- Thích nghi rộng, trồng được 3 vụ, chịu phèn mặn khá.
- Hạt gạo dài, trong; Cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ, vị đậm; tỷ lệ gạo nguyên cao: 68%.
- Năng suất cao: 7-9 tấn/ha.