Đậu đũa Đào trung

Đậu đũa Đào trung

TGST(ngày): 40-42 ngày sau khi gieo.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu tốt, thích nghi rộng.
– Trái màu xanh trung bình, hợp thị hiếu, dài 60-65 cm.
– Thịt dày, ngon ngọt, hạt màu trắng đỏ.
– Thu kéo dài.
– Năng suất: 30-35 tấn/ha.