Đậu bắp VN1

Đậu bắp VN1

TGST(ngày): 34-35 ngày sau khi gieo

Đặc tính:

- Sinh trưởng mạnh, chống chịu tốt, thích nghi rộng.
- Cây dễ ra hoa, đậu trái.
- Cây cao. lóng dài, trái thon dài, thẳng, xanh nhạt, ít xơ, ăn giòn ngon, để lâu được.
- Thu kéo dài 50-55 ngày.
- Năng suất: 20-30 tấn/ha.