Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

− Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
− Mã chứng khoán : SSC
− Địa chỉ trụ sở chính: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
− Điện thoại: 84-(028) 38.442.414 - Fax: 84-(028) 38.442.387
− Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Hoàng Anh - Quyền Tổng Giám đốc công ty
− Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.38.442.414 - Fax: 028.38.442.387

Nội dung thông tin công bố:
1. Ông Bùi Quang Sơn - Kỹ sư Trồng trọt, Tổng Giám đốc công ty CP Giống cây trồng miền Nam nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực kể từ ngày 04/5/2018 (Quyết định số: 02/QĐ-HĐQT, ngày 04/5/2018 - kèm theo).

2. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc công ty CP Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 04/5/2018 (Quyết định số 03/QĐ-HĐQT, ngày 04/5/2018 - kèm theo).

Tải về văn bản công bố thông tin
142 CV-NSHC