CẢI TÙA XẠI

CẢI TÙA XẠI

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , chống chịu tốt , thích nghi rộng

Sinh trưởng mạnh , chống chịu tốt , thích nghi rộng . Phiến lá ngắn , bẹ và gân to , bắp cuộn đều , điều kiện khí hậu mát mẻ , bắp to và chặt , muối dưa ăn rất ngon . Bắt đều cuộn bắp 25 ngày sau cấy , thu hoạch 15 ngày sau khi cuộn bắp .
Năng suất cao: 20 – 25 tấn/ha