Bí đỏ Pum 1631

Bí đỏ Pum 1631

TGST(ngày): 75 – 80 ngày

Đặc tính:

– Sinh trưởng khỏe, khả năng chống chịu virus tốt, trồng được quanh năm.
– Trái dạng cổ dài, khía rất cạn, thịt dầy chắc dẻo ngọt.
– Trọng lượng quả nặng 1,5 – 1,6 kg, trái dài 22 – 23 cm.
– Năng suất rất cao 35– 40 tấn/ha.