Bắp nếp MX10

Bắp nếp MX10

TGST(ngày): 62–64 ngày.

Đặc tính:

– Sinh trưởng khỏe, cứng cây.
– Dạng trái hơi nù, vỏ bi kín, hạt màu trắng sữa.
– Chất lượng: Mềm, dẻo, ngọt, thơm đặc trưng.
– Năng suất: 19-20 tấn trái tươi/ha.