Bắp nếp lai MX-2 & MX-4

Bắp nếp lai MX-2 & MX-4

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt.
– Độ đồng đều cây và trái cao.
– Trái to, dài, tỷ lệ trái loại 1 ≥ 90%.
– Chất lượng: Mềm, dẻo, ngọt, thơm đặc trưng.
– Thích nghi rộng.
– Năng suất: 11-13 tấn trái tươi/ha.

TGST(ngày): 62–65 ngày.