Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố Báo cáo tài chính Quý 3 - 2017
Tải về Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 - Công ty mẹ
Tải về Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 - Hợp nhất