Bà Văn Thị Ngọc Ánh

 * Sinh năm: 1975

 * Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tài chính.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 2000 – 2008: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị – Nhân viên Kế toán.
– 2008 – 2013: Công ty Cổ phần HUD VN – Kế toán trưởng.
– 2013 – 2018: Công ty Hitachi Technologies VN – Kế toán trưởng.
– 2018 – 2020: Công ty Hàng Không Tre Việt – Trưởng phòng Kế toán TH, Trưởng ban Kế toán.
– 10/2020 – nay: Công ty CP Tập đoàn PAN – Kế toán trưởng.
– 23/4/2021 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam - Thành viên Ban Kiểm soát.