Chức danh Số lượng Hạn nộp hồ sơ  
Nhân viên KCS (Hết hạn) 1 15/11/2021 ĐK
Nhân viên Kế hoạch Đầu tư (Hết hạn) 1 31/10/2021 ĐK
Nhân viên Kinh doanh - Hạt giống - địa bàn Quảng Nam (Hết hạn) 1 30/09/2021 ĐK
Nhân viên sản xuất (Hết hạn) 2 30/09/2021 ĐK
Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Trung (Hết hạn) 1 30/04/2021 ĐK
Phó Giám đốc Chi nhánh - Cờ Đỏ (Hết hạn) 1 15/10/2020 ĐK
Phó Giám đốc Chi nhánh - Phú Giáo (Hết hạn) 1 15/10/2020 ĐK
NV Kế toán Tổng hợp (Hết hạn) 1 15/10/2020 ĐK
Phó Giám đốc Nhân sự Hành chính (Hết hạn) 1 30/11/2020 ĐK
Phó Phòng Tài chính Kế toán (Hết hạn) 2 30/04/2020 ĐK
Nhân viên kinh doanh (Hết hạn) 2 15/03/2020 ĐK
Trưởng phòng Kinh doanh (Gạo) (Hết hạn) 1 30/11/2019 ĐK