Giống rau

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt với điều kiện bất lợi . Ít nhiễm bệnh thối nhũn

TGST(ngày): 75-80 

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh, dễ trồng, ít bệnh, trồng được lâu năm trên nhiều vùng sinh thái

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt với điều kiện bất lợi

TGST(ngày): 75 – 80 ngày

Đặc tính:

– Sinh trưởng khỏe, khả năng chống chịu virus tốt, trồng được quanh năm.
– Trái dạng cổ dài, khía rất cạn, thịt dầy chắc dẻo ngọt.
– Trọng lượng quả nặng 1,5 – 1,6 kg, trái dài 22 – 23 cm.
– Năng suất rất cao 35– 40 tấn/ha.

TGST(ngày): 63 – 67 ngày

Đặc tính:

– Sinh trưởng khỏe, trồng được quanh năm.
– Rất dễ đậu quả (rất ít rụng trái non), tỉ lệ đậu trái cao và chịu mật độ trồng cao.
– Trái dạng cổ dài trung bình, da trơn, thịt chắc dẻo ngọt.
– Trọng lượng trái: 1,1 – 1,3 kg,
– Trái dài 19 – 20 cm.
– Tiềm năng năng suất: 34 – 36 tấn/ha.

TGST(ngày): 34-35 ngày sau khi gieo

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu tốt, thích nghi rộng.
– Cây dễ ra hoa, đậu trái.
– Trái 5 cạnh, thon dài, thẳng, xanh đậm, ít xơ, ăn ngon.
– Thu hoạch kéo dài 50-55 ngày.
– Năng suất: 25-30 tấn/ha.