Trở thành một trong ba công ty giống cây trồng dẫn đầu tại Việt Nam.
Chọn tạo, sản xuất và cung ứng hạt giống tốt, cùng nhà nông làm giàu
#
 
 • - SSC là doanh nghiệp ngành giống cây trồng được tổ chức theo mô hình nghiên cứu chọn tạo giống - sản xuất - cung ứng hạt giống tiên tiến, đang tiếp cận để vươn tới trình độ công nghệ hạt giống của thế giới
 •  - Các Trung tâm, Trạm và Trại nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất giống được bốtrí tại các vị trí chiến lược ở các vùng sinh thái, giúp chọn tạo, khảo nghiệm ra các chủng loiaj giống tốt của các loại cây trồng tự thụ phấn, thụ phấn tự do và ưu thế lai gồm bắp, lúa, đậu, rau và cỏ chăn nuôi …phù hợp với đặc điểm sinh thái đa dạng của Việt Nam và khu vực
 • - SSC luôn cam kết theo đuổi chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung ứng hạt giống tốt nhất để mang đến nhiều lợi tức và cơ hội tốt đẹp cho nông dân, đại lý, cán bộ nhân viên và cổ đông
 • - SSC đang thiết lập mạng lưới đại lý cung ứng hạt giống rộng khắp, thuận tiện cho nhà nông ở các khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm trên khắp cả nước đưa đến cho nhà nông các chủng loại giống phù hợp từng mùa vụ và nhiều vùng sinh thái và sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới cung ứng hạt giống sang thị trường Lào và Campuchia
 
 • - Đặt lợi ích nhà nông làm nền tảng cho sự phát triển
 • - Tối đa hóa giá trị dài hạn của Công ty
 • - Tạo môi trường làm việc để cán bộ nhân viên phát triển và có thu nhập tương xứng
 • - Lấy mức độ chuyên nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá lãnh đạo và cán bộ nhân viên
 • - Có trách nhiệm và chia sẻ thành công với cộng đồng
 
 • - Bản sắc văn hóa.  Đổi mới - Minh bạch
 • - Thái độ với khách hàng và đối tác. Chuyên nghiệp – Trung thực – Tận tụy – Hợp tác – Phát triển
 • - Thái độ đối với công việc. Trách nhiệm – Chủ động – Sáng tạo – Đam mê – Hiệu quả
 • - Thái độ đối với đồng nghiệp. Tôn trọng – Hợp tác – Tin cậy – Học hỏi – Tương trợ
 • - Thái độ đối với cổ đông và nhà đầu tư. Trung thành – Minh bạch