Năm 1980

Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho Công ty. Lúc sau đó SSC là đơn vị thành viên Công ty Giống cây trồng Trung Ương

Năm 1998 đến 2003

Giải thưởng Bông Lúa vàng Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế

Năm 2001

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 1 cho Công ty

Năm 2005

Chủ Tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể CBNV Công ty

Năm 2008

Cúp vàng "Thương Hiệu Chứng Khoán Uy T & Công Ty Cổ Phần hàng đầu Việt Nam".
Danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - Lào - Cam - bodia" năm 2008 do Hiệp hội Doanh ngiệp vừa và nhỏ công nhận.

Năm 2013

Chủ Tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng 3 cho Công ty.

Năm 2014

Đón nhận Huân chương Độc lập Hạng ba và Lễ Khánh thành Trung tâm Giống Rau Hoa - SSC

Năm 2015

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực Xây dựng Nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg, ngày 21/7/2015);
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới" Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc (theo Quyết định số 1687/QĐ-TTg, ngày 01/11/2015);
SSC nhận giải thưởng Doanh nghiệp vì Nhà Nông; Giải thưởng "Bông lúa vàng"; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp $PTNT

Năm 1980

Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho Công ty. Lúc sau đó SSC là đơn vị thành viên Công ty Giống cây trồng Trung Ương

Năm 1998 đến 2003

Giải thưởng Bông Lúa vàng Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế

Năm 2001

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 1 cho Công ty

Năm 2005

Chủ Tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể CBNV Công ty

Năm 2008

Cúp vàng "Thương Hiệu Chứng Khoán Uy T & Công Ty Cổ Phần hàng đầu Việt Nam".
Danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - Lào - Cam - bodia" năm 2008 do Hiệp hội Doanh ngiệp vừa và nhỏ công nhận.

Năm 2013

Chủ Tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng 3 cho Công ty.

Năm 2014

Đón nhận Huân chương Độc lập Hạng ba và Lễ Khánh thành Trung tâm Giống Rau Hoa - SSC

Năm 2015

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực Xây dựng Nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg, ngày 21/7/2015);
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới" Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc (theo Quyết định số 1687/QĐ-TTg, ngày 01/11/2015);
SSC nhận giải thưởng Doanh nghiệp vì Nhà Nông; Giải thưởng "Bông lúa vàng"; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp $PTNT