VSD - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                - Các Thành viên lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tài Tp.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

   Tên Tổ chức phát hành: CTCP Giống cây trồng miền Nam

   Mã chứng khoán: SSC

   Mã ISIN: VN000000SSC4

   Sàn giao dịch: HNX

   Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

   Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

   Ngày đăng ký cuối cùng: 23/6/2021.

   Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền

      - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

      - Thời gian thực hiện: 15/7/2021

      - Địa điểm thực hiện:

    + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Giống cây trồng miền nam. Địa chỉ trụ sở chính: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM (Văn phòng hiện tại: Lầu 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM - Điện thoại: 028 38442414, Fax: 028 38442387) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu bắt đầu từ ngày 15/7/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp làm thủ tục nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

    Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/ cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

    Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30' ngày 25/6/2021.

    Trường hợp gửi TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

    Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tải về Công văn
976/TB-CNVSD