Viện Lúa ĐBSCL: Chuyển nhượng tác quyền 14 giống lúa OM

Từ sau khi Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực đếnnay, Viện Lúa có 23 giống lúa đã được cấp bằng bảo hộ, trong đó có một số giống đã được nhượng quyền cho các DN, trung tâm giống SX. Viện Lúa ĐBSCL cho biết, trong 6 năm qua (2011 - 2016) Viện đã chuyển nhượng bản quyền tác giả hoặc quyền khai thác độc quyền cho 7 đơn vị thuộc cơ quan nhà nước và doanh nghiệp SX kinh doanh giống cây trồng.

Trong năm 2016, Viện Lúa chuyển nhượng giống lúa OM7347 quyền khai thác độc quyền khu vực phía Bắc cho Cty TNHH Nông nghiệp Nhiệt Đới và ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho Cty CP Tập đoàn Điện Bàn.

Tiếp theo là hai giống lúa OM10373 và OM173 chuyển nhượng cho Cty CP Tập đoàn Điện Bàn quyền khai thác độc quyền trên phạm vi cả nước.

Dự kiến trong năm nay Viện sẽ ký kết chuyển giao hai giống lúa OM341 và OM373 cho Cty CP Giống cây trồng Nha Hố.

Trước đó khởi đầu từ năm 2011 đến năm 2013 các giống lúa OM5451, OM2514, OM2517, OMCS2000 chuyển nhượng quyền tác giả cho Tập đoàn Lộc Trời (Cty CP BVTV An Giang trước đây); giống lúa OM5953 chuyển nhượng cho Cty CP Giống cây trồng miền Nam; giống OM6976 chuyển nhượng bản quyền tác giả cho Cty CP Giống cây trồng Trung ương; giống OM8017 chuyển nhượng bản quyền tác giả ở khu vực phía Nam cho Cty CP Giống cây trồng Miền Nam và ở khu vực phía Bắc cho Cty CP Giống cây trồng Thái Bình. Thông qua hợp đồng ký kết giữa Viện và các DN trả tiền tác quyền 200 đ/kg giống bán ra.

Trong 3 năm qua, Viện Lúa ĐBSCL đã lai tạo và được công nhận 26 giống tạm thời và 4 giống chính thức gồm: OM8232, OM8017, OM6932, OM8928. Hiện nay Viện đang xin công nhận SX thử nhiều giống lúa trong năm 2016.

Từ sau khi Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực đến nay, Viện Lúa có 23 giống lúa đã được cấp bằng bảo hộ, trong đó có một số giống đã được nhượng quyền cho các DN, trung tâm giống SX. 30 giống lúa mới đang xin cấp bằng bảo hộ.

 
(Hưng Phú - theo Nông nghiệp Việt Nam)