Tin ngành giống

Vi phạm bản quyền giống lúa Đài Thơm 8

Thời gian qua, có tình trạng không chỉ nông dân mà cả các doanh nghiệp, trung tâm giống cây trồng nhiều tỉnh ĐBSCL chưa tôn trọng các quy định của pháp luật về bản quyền giống cây trồng, nhất là với giống lúa. Chính vì vậy việc "cầm nhầm" cả những giống có bản quyền đã xảy ra.