Tăng cường mối liên kết, nâng cao thu nhập cho nông dân trồng bắp sinh khối - SSC586