Liên đoàn Lao động Thành phố trân trọng cảm ơn SSC đã đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trong thời gian vừa qua

Hoạt động tháng công nhân được Liên đoàn Lao động Tp.HCM phát động lần đầu tiên vào năm 2009 với những chương trình: 
- Gặp gỡ đối thoại
- Đồng hành cùng doanh nghiệp
- Giờ thứ 9
- Bàn tay vàng
- Tháng lao động giỏi
- Cùng công nhân vượt khó
Từ những hiệu quả tích cực tại Thành phố, Tháng Công nhân đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam nhân rộng, và Ban Bí Thư Trung Ương Đảng chỉ đạo thực hiện trên toàn quốc. Trong đó, chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp là 1 trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân - nhằm tuyên dương những doanh nghiệp, người sử dụng lao động đã có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Qua 11 lần tổ chức, các nội dung của chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp ngày càng được nâng cao hơn về chất lượng, bổ sung nội dung mới và được tổ chức đồng bộ ở các cấp Công đoàn. Đặc biệt trong giai đoạn 2016-2020, các cấp Công đoàn Thành phố đã tổ chức tuyên dương 11.115 chủ Doanh nghiệp.
Liên đoàn Lao động Thành phố đã tuyên dương 164 trường hợp có nhiều nội dung chăm lo tốt cho người lao động, nhiều ký kết thỏa ước Lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi cao hơn so với quy định của pháp luật, với mức lương cơ bản cao hơn mức lương tối thiểu vùng, hỗ trợ thêm nhiều khoản phụ cấp cho người lao động, giảm giờ làm từ 48 giờ xuống còn 40-44 giờ / tuần.
- Thực hiện tốt công tác chăm lo cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
- Chương trình tấm vé nghĩa tình hỗ trợ công nhân về quê đón Tết.
- Đầu tư kinh phí xây dựng nhà trẻ, nhà lưu trú, cửa hàng bán nhu yếu phẩm phục vụ công nhân.
- Nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho công nhân.
Ngoài ra nhiều doanh nghiệp tại Tp.HCM luôn quan tâm và xây dựng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định của luật Lao động, luật Công đoàn, luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, cũng như thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và vì sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Không chỉ thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất cho công nhân, lao động, trong những năm qua, nhiều chủ doanh nghiệp luôn đồng hành và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn Cơ sở tổ chức tốt các phong trào thi đua như Lao động giỏi, Lao động sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Phong trào Xanh-Sạch-Đẹp, Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cũng như các hoạt động Văn hóa Văn nghệ, Thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động.
Thông qua các phong trào, người lao động đã phát huy nhiều sáng kiến áp dụng trong lao động, sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Qua đó giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, để từ đó doanh nghiệp chăm lo tốt hơn cho người lao động.
Năm 2020, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, phải thu hẹp quy mô sản xuất. Mặc dù vậy, nhiều chủ doanh nghiệp vẫn luôn cố gắng tìm nhiều biện pháp để có thể duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Chính vì vậy, chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp 2020 càng mang nhiều ý nghĩa. Là sự ghi nhận của tổ chức Công đoàn Thành phố về những đóng góp, chia sẻ của doanh nghiệp nhằm duy trì việc làm, cuộc sống của người lao động hiện nay.
Với những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp trong năm 2020, Liên đoàn Lao động Thành phố trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp đã đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trong thời gian vừa qua, trong đó tiêu biểu là ông Nguyễn Đình Nam - Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.