KC 06-1

KC 06-1

Cây Cao (cm): 90–105 cm.

TGST(ngày): 95–105 ngày.

Đặc tính:

– Đẻ nhánh khỏe, cứng cây.
– Hạt dài, trong, bóng, không bạc bụng, cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ, vị ngọt.
– Thích nghi rộng, chịu phèn, úng.
– Chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt, kháng đạo ôn.
– Thích hợp: Đông Xuân, Hè Thu, Thu Đông.
– Năng suất: 8-10 tấn/ha.Thích nghi các vùng phù sa ngọt, phèn, mặn 
chất lượng hạt giống đạt tiêu chuẩn cơ sở: tccs mh hcm 22/07

Độ sạch (% khối lương) >=99

Nẩy mầm (% số hạt) >=80

Độ ẩm hạt (% khối lương) <=10

Khối lượng tịnh: 50g