Đậu Cove leo hạt đen

Đậu Cove leo hạt đen

TGST(ngày): 45-50 ngày sau khi gieo.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu tốt, thích nghi rộng.
– Cây nhiều hoa, dễ đậu trái.
– Trái dài, tròn, màu xanh nhạt.
– Năng suất: Đồng bằng 20-25 tấn/ha, vùng cao: 30-35 tấn/ha.